Ensimmäiset sähköiset kokeet Vammalan lukiossa

Ensimmäiset valtakunnalliset sähköiset ylioppilaskokeet pidettiin tänä syksynä, kun maantieteen, filosofian ja saksan kirjoittaneet kokelaat pääsivät ensimmäisenä uuden muotoista koetta tekemään. Sähköisistä kokeista ollaan montaa mieltä, mutta ensimmäinen syksy näyttää, mihin päin ollaan menossa. Tarkoitus olisi, että keväällä 2019 kaikki aineet olisivat sähköistyneet.
Kuvassa sähköisten kokeiden aikataulu (Digabi.fi)


Entä miten nämä sähköiset kokeet onnistuivat? Koulumme maantieteen opettajat Nitta Virolainen ja Timo Niemimaa kertoivat, mitä positiivista ja mitä negatiivista sähköisistä kokeista löytyi.


Virolainen kehui kokeen tehtävien monipuolisuutta:
Sähköinen koe oli siinä mielessä parempi, että kokeessa on mahdollista entistä monipuolisemmin käyttää kysymysten asetteluissa geomediaa, kuten karttoja, diagrammeja ja jopa videoita.

Niemimaankin mukaan aineistoja oli enemmän kuin hän odotti. Sähköiset kokeet mahdollistavat aiempaa laajempien kysymysten tekemisen. Niemimaa painottaakin, että esimerkiksi digitaalisia kartta-aineistoja pitää osata käsitellä, tulkita ja ymmärtää.

Virolainen näkee aineistojen määrässä kuitenkin pienen vaaran:
Vaarana kokeessa saattaa olla, että itse maantieteellisen tiedon osaaminen saattaa jäädä sähköisten sovellusten käytön osaamisen varjoon, jos kokelas ei esimerkiksi hallitse jotain tehtävänantoon liittyvää sovellusta.

Toki tunneilla harjoitellaan sähköisten apuvälineiden käyttöä, mutta vastuu on niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä on viime kädessä opiskelijalla itsellään. Sähköiset välineet ovat koulussa oppimista eivätkä viihtymistä ja ajanvietettä varten.

Virolainen kertoo vielä opettajan näkökulmaa asiasta:
Opettajan kannalta sähköinen arviointiprosessi oli kätevää, mutta tosin hidasta uusien ja aiempaa laajempien pisteytyskriteerien takia. Sähköisyys siirtää historiaan isot paperipinot ja nopeuttaa arviointiprosessia.

Kaiken kaikkiaan ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet antoivat positiivisen kuvan, mutta ainahan parannettavaa löytyy.

Kirjoittaja: Kristian Heino