Googlen maajohtajan vierailu Vammalan lukiolla

 

Palveluilla yli miljardi käyttäjää päivässä

 

Saimme 25. huhtikuuta koulullemme vieraaksi Googlen maajohtaja Antti Järvisen. Järvinen on opiskellut lukiovuotensa Vammalan lukiossa. Hän kertoi meille Googlesta yrityksenä sekä siellä työskentelemisestä. Hän kertoi myös siitä, miten tärkeää olisi kehittää digitalisaatiota Suomessa. Koulumme on ottamassa käyttöön Googlen uuden oppimisympäristön G Suiten, joten nämä aiheet koskettivat yleisöä.

Järvinen kertoi meille aluksi yleisesti Googlesta yrityksenä. Google on perustettu 18 vuotta sitten, ja se on noussut yhdeksi maailman suurimmista yrityksistä. Google työllistää 70 000 ihmistä ympäri maailmaa. Yritys tunnetaan erityisesti sen hakukoneesta, mutta Googlella on sen lisäksi kuusi aktiivista palvelua, joilla kaikilla on yli miljardi käyttäjää päivässä.

 

Google työpaikkana

 

 

 

Tärkeäksi aiheeksi Järvinen nosti Googlella työnteon. Hän kertoi, että kaikki 70 000 työntekijää ovat oman alansa taitavia osaajia. Heitä kaikkia yhdistää vahva kunnianhimo ja halu tehdä asioita, joilla on merkitystä. Järvinen korosti, kuinka tärkeää yritykselle on, että työntekijät saavat olla töissä täysin omia itsejään.

Googlessa ajatellaan, että eniten tuloksia syntyy, kun työntekijöillä on hyvä olla. Työntekijöiden tulee oppia jatkuvasti uusia asioita. Yritys onkin kehittänyt tähän toimivan mallin, jota kutsutaan nimellä teach and learn. Sen sijaan, että Google palkkaisi ulkopuolisia kouluttajia, työntekijät kouluttavat toisiaan. Jokainen osaa jotakin, mitä joku toinen ei hallitse. Googlella kouluttaminen ja koulutuksiin osallistuminen on työntekijöille vapaaehtoista. Järvisen mielestä tätä mallia voisi käyttää myös kouluissa välillä. Se edistää oppimista.

Työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi on kehitetty myös 20 % sääntö, joka tarkoittaa, että 20 % omasta työajasta saa käyttää omavalintaisesti ja 80 % ajasta tulee käyttää oman työtavoitteen suorittamiseksi. Työntekijät käyttävät 20 % työajasta eri tarkoituksiin; joku keskittyy kehittämään uusia innovaatioita, joku kirjoittaa kirjan ja joku viettää ajan lastensa kanssa. Tunnetuin 20 % työajalla kehitetty keksintö on Gmail. Googlella uskotaan, että tällainen aika saa työntekijät ylittämään itsensä.

Järvinen kertoi, että Googlen työntekijöitä kannustetaan myös vertaisbonuksen avulla. Työntekijän hoitaessa työnsä erityisen hyvin hänen työkaverinsa voi toivoa hänen palkitsemistaan lisäpalkalla. Tämä motivoi työntekijöitä. On tärkeää, että ihmiset voivat hyvin ja ovat onnellisia. Näin myös yritys kehittyy ja pärjää hyvin. Järvinen korosti, että Google on epähierarkinen yhtiö, joka ei usko parhaiden tulosten saavuttamiseen autoritäärisellä johtamisella.

 

Maailma muutoksessa

 

Mobiili on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin kuluttajia tavoittava informointimuoto. Voisi sanoa, että ihmiset elävät online-tilassa. Maailma on Järvisen mukaan siirtymässä koko ajan enemmän digitaalisuuteen. Mobiili ja erityisesti video on uusi standardi. Youtubeen lisätään globaalisti 400 tuntia uutta sisältöä joka minuutti. Internet tuplautuu tällä hetkellä joka vuosi. Uusi sukupolvi kasvaa tavallaan sisään digitalisaatioon. Järvinen on sitä mieltä, että mobiili muuttaa maailmaa enemmän kuin poliittiset päätökset.

Google myös uskoo, että teknologialla voidaan ratkaista ihmiskunnan isoja ongelmia. Mobiili on osoittanut että internetillä on suuri demokratisoiva voima maailmassa. Järvisen mukaan arviolta 500 miljoonaa ihmistä siirtyy mobiili-internetin piiriin vuodessa. Tämä muuttaa merkittävällä tavalla maailman dynamiikkaa. Suurin osa uusista internetin käyttäjistä on Etelä-Amerikasta, Afrikasta tai Aasiasta.

Googlen perustajat ajattelivat jo yritystä perustaessaan, että sen tehtävä on organisoida kaikki maailman tieto ja saattaa se ihmisten käytettäväksi universaalisti. Järvisen mukaan on tärkeintä, että teknologia sulautuu luontevasti ihmisten arkeen, helpottaen sitä. Tärkeintä on, että kuluttaja kokee hyötyä palveluista. Tulevaisuudessa kännykkä antaa käyttäjälleen tietoa hänen sitä pyytämättä. Kännykkä on tällöin kuin henkilökohtainen assistentti.

Uusi teknologia mahdollistaa ihan uuden tavan tehdä töitä yhdessä. Ihmiset voivat työskennellä ja pitää yhteyttä toisella puolella maailmaa olevien ihmisten kanssa. Tämä lisää teknologian ja maailman kehittymistä.

Digi-Suomi


Suomessa digitalisaatio on muuhun maailmaan nähden hyvällä tasolla. Järvisen mukaan olisi tärkeää, että Suomessa kiinnitettäisiin huomiota hallituksen, isojen tahojen ja yritysten digitalisoitumiseen. Järvinen kritisoi hallituksen halua digitalisoida erityisesti raskasteollisuus. Hänen mielestään olisi tärkeämpää kiinnittää huomiota pieniin yrityksiin. Tämä olisi työmarkkinoiden kannalta hyödyllisempää.

Suomessa suurin osa nettiostoksista tehdään ulkomaalaisista firmoista. Tämä johtuu osittain siitä, että pienten suomalaisten yritysten verkkosivustot eivät tällä hetkellä ole kysynnän vaatimassa kunnossa. Hidas latautuminen on ongelma, joka vähentää suomalaisyritysten kyvykkyyttä toimia verkossa. 100 000 suomalaisella pienyrityksellä on joko alhainen toimintakyky verkossa tai ei toimintakykyä ollenkaan.

Suomi voisi tehdä koulutusvientiä maailmalle digitaalisesti. Suomen koulutuksen tasoa arvostetaan maailmalla. Järvisen mukaan tätä voisi hyödyntää vientituotteena.

Järvinen antoi meille neuvon, mitä pitää erityisen tärkeänä. Hänen mukaansa muutosmyönteisenä pysyminen on todella tärkeää. Muutosten omaksuminen on välillä työlästä ja aluksi epämiellyttävää, mutta muutosta haluamattomat ihmiset jarruttavat esimerkiksi yritysten kehitystä.

Esityksen lopuksi opiskelijat saivat esittää kysymyksiä. Opiskelijoita askarrutti esimerkiksi Googlen mainosrahoitteisuus ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset.

Eija Vuorijärvi, Antti Järvinen ja Anni 
Virnes.

kirjoittaja: Alina Halme
kuvat: Elina Merinen