Koulun juhla vai ylioppilaiden juhla?

Lukiossamme on viime viikoina pohdittu paljon sitä, missä tuleva ylioppilasjuhla tulisi järjestää. Keskustelun avauksena toimi monien abiturienttien allekirjoittama vetoomus, jossa esitetään, että juhla tulisi järjestää lukion liikuntasalin sijaan Vexve-areenalla.

Juhlatilan valintaa käsitellään tällä viikolla. Aivan yksinkertainen päätös ei ole kyseessä, sillä paikan valintaan vaikuttavat monet seikat. Abituerienttien suurin huoli lienee juhlaväen rajoittaminen. Liikuntasaliin nimittäin mahtuu nelisen sataa juhlijaa, mikä on tarkoittanut sitä, että abituerientti voi kutsua koulun juhlaan enintään kaksi vierasta – ja tähän ei enää haluta tyytyä. Vexve-areenalla lakitusta kun voisi seurata jopa 900 henkeä. Juhlan järjestäminen Vexve-areenalla mahdollistaisi siis sen, ettei vierasmäärää tarvitsisi rajoittaa näin tiukasti, joskin raja on tällöinkin vedettävä.

Aivan ongelmaton ei juhlan siirtyminen uusiin puitteisiin olisi. Liikuntasalin huomattavana etuna on se, että juhla voidaan järjestää samoin välinein kuin viime vuonna. Äänentoiston varmistaminen, soitinten tuominen juhlapaikalle ja juhlan harjoittelu on helppoa tutussa salissa.  Homma toimii tutulla tavalla, eikä aikaa vievää selvitystyötä juuri tarvitse tehdä, kun juhlavalmistelut voidaan tehdä koulun sisällä ja niissä voidaan nojata entisiin toimintatapoihin. Lisäksi esimerkiksi flyygelin siirtäminen Vexvelle maksaa, ja niin maksaa myös sen virittäminen siirtojen jälkeen.

Soitinten kuljetus, äänimiehen hankkiminen ja vuokra aiheuttavat kuluja – mutta kuluja aiheuttaisi myös juhlan streamauksen järjestäminen. Abiturientit ovat pitäneet tärkeänä sitä, että Vexvelle mahtuisivat myös muut opiskelijat, ykköset ja kakkoset. Viime keväänä nimittäin kaikki eivät mahtuneet saliin, vaan osa opiskelijoista seurasi juhlan stream-lähetystä luokissa. Streamauksen järjestäminen ei ole ilmaista, vaan koulu maksaa siitä palveluntarjoajalle. Myös pelkästään streamausjärjestely on aiheuttanut jälleen abien aloitteen jälkeen vilkasta keskustelua. Onko juhla enää koko koulun juhla, jos sitä seurataan etänä eri luokista?

Lukion kevätjuhlaan liittyvät pitkät perinteet, ja juhlan siirtäminen Vexve-areenalle tarkoittaisi ainakin jossain määrin luopumista näistä perinteistä. Uudet ylioppilaat eivät painaisi lakkia päähän samassa tilassa kuin riemuylioppilaan aikoinaan. Tunnelma on erilainen vääjäämättä, ovathan tilatkin erilaiset. Kysyttävä onkin, mitä perinteitä juhlatilan vaihtuminen muuttaisi.  Mitä se pystyy säilyttämään?

Juhlan järjestämisessä on paljon asioita, joita joka vuosi pohditaan ja ratkaistaan. Vexvelle siirtyminen muuttaisi jo juhlan aikaakin, sillä lukion juhla voisi alkaa vasta Muistolan koulun juhlan jälkeen. Lakituksesta tulisikin päiväjuhla, kotien ylioppilasjuhlista iltajuhla.

Kysymys juhlapaikasta tuntuu tiivistyvän siihen, kenen juhlasta on kyse. Jos juhlaa pidetään ylioppilaiden juhlana, olisi perusteltua järjestää juhla Vexve-areenalla, jolloin ylioppilaita juhlisi useampi perheenjäsen. Jos taas juhla ajatellaan koulun juhlana, korostuvat lukion perinteet ja koulun väen osallistuminen juhlaan. Onko kevään päättävä juhla siis ylioppilaiden juhla vai koulun kevätjuhla?  

Vasaran toimitus