Perinteiset sukupuoliroolit elävät vahvasti Vammalan lukion vanhojentanssiperinteessä

Sukupuoliroolit ja perinteet näkyvät vanhojenpäivän tansseissa. Opiskelijat suhtautuvat kuitenkin perinteisiin positiivisesti. Liikunnanopettajan mielestä muutos on opiskelijoiden käsissä.
41 tanssiparia tanssimassa Vammalan lukion salissa 15.2.2019. Iltatanssit tanssittiin Vexve-areenalla. (Kuva: Kasper Kouvo)


Vammalan lukiossa pojat tanssivat tyttöjen kanssa

Vasara teki kyselyn Vammalan lukion toisen vuoden opiskelijoille vanhojentansseista. Kyselyyn vastasi 75 prosenttia lukion kakkosista.

män vuoden tansseissa kaikki parit olivat niin sanottuja tyttö-poikapareja eli kaikki tanssivat vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Vammalan lukiossa on enemmän tyttöjä kuin poikia, joten tyttöjen on yleensä ollut vaikeampi löytää tanssipari.

72 prosenttia Vasaran kyselyyn vastanneista ja kurssille osallistuneista pojista kertoi, että heitä pyydettiin tanssipariksi. Tyttöjen vastaava prosenttiluku on vain 32%. Sukupuolten epätasainen jakauma voi olla yksi syy siihen, miksi tytöt ovat aktiivisempia tanssiparin valinnassa.

Vammalan lukion liikunnan ja terveystiedon lehtori Maiju Tervala kertoo oman uransa aikana olleen vain kaksi tapausta pareista, joissa molemmat tanssijat edustivat samaa sukupuolta. Molemmat parit olivat tyttöpareja.

– Toinen [syy] oli se, että eivät löytäneet (poika)pareja. Toinen oli se, että he halusivat olla pari, liikunnanopettaja kertoo.

Tervala ei vastusta samaa sukupuolta edustavien opiskelijoiden tanssimista. Hän myös muistuttaa, että monessa muussa lukiossa tyttöparit ovat yleinen näky.

– Mun puolesta kaikkien pitäisi saada mahdollisuus tanssia. Mielestäni on ollut enemmän opiskelijoilla ongelma, että vanhattanssit pitää tanssia tyttö-poikapareina.


Pitäisikö vanhojentanssiperinettä nykyaikaistaa?

Tänä vuonna vanhojentansseissa pojat eivät laulaneet omaa lauluaan tytöille eivätkä tytöt olleet valmistaneet omaa tanssiaan. Sen sijaan opiskelijat olivat suunnitelleet ensimmäistä kertaa oman yhteisen tanssin. Tämä on ollut käytäntönä monissa muissa lukiossa jo pidempään. Perinteisen maljapuheen piti tällä kertaa tyttö.

Kurssin perinteikkyys koettiin tärkeimmäksi syyksi osallistua kurssille. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista tanssijoista kertoi yhdeksi syyksi kurssin valitsemiselle sen, että piti perinteestä.


Kyselyssä oli mahdollisuus valita useampia syitä.
Tervalan mielestä muutos on ennen kaikkea opiskelijoiden käsissä. Kyselyn perusteella kukaan lukion toisen vuoden opiskelijoista ei uudistaisi tansseihin liittyviä perinteisiä sukupuolirooleja.


Vanhojentanssit – täynnä pölyttyneitä sukupoolirooleja?

Viime vuosina mediassa on ollut paljon puhetta koulujen sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Perinteiset ja konservatiiviset arvot näkyvät pukeutumisessa ja tanssien sisällössä.

Nopeasti katsottuna kaikki vuoden 2019 vanhat ovat varsin homogeeninen ryhmä nuoria: tytöillä on yllään värikäs tyllimekko ja pojilla musta frakki. Naispuolisista tanssijoista 82 prosenttia kertoi osallistuneensa kurssille, koska halusi pukeutua tai laittautua. Miesten vastaava prosenttimäärä on 17 prosenttia.

Pojat polvistuivat maahan tyttöjen pyrähdyksen ajaksi. (Kuva: Minna Koskinen)

Juhlava pukeutuminen ja tarkka etiketti ovat Vammalan lukion vanhojentansseissa kirjoittamaton sääntö, sillä opiskelijoille ei kerrottu mitään ohjeita päivän pukeutumisesta. Kyselyn vastanneista opiskelijoista osa olisi kaivannut enemmän informaatiota kurssista.

- Olisin kaivannut enemmän informaatiota tansseista, vaikka jo ensimmäisenä lukiovuonna. Esimerkiksi tietoa käytänteistä koskien parinvalintaa ja vaatetusta, yksi Vammalan lukion kakkosista ehdottaa.

Pojan rooli tansseissa on viedä tyttöä. Tanssikoreografioiden sisältämät niiaukset ja kumarrukset sekä pojan polvistumiset ja tytön piruetit korostavat perinteisiä miesten ja naisten rooleja. Miehen rooli on herrasmies, joka kumartuu naisen pyöriessä miehen ympärillä. Juhlan väliajalla pojan tehtäväksi lankesi tuoda itselleen ja parilleen juomat.

- Kun on ollut tyttöpareja, tanssien sisältöjä on muutettu, niin että ne kunnioittavat kumpaakin sukupuolta, liikunnanopettaja kertoo Vammalan lukion käytänteistä.


Lukioajan kohokohta

Vasaran kyselyn perusteella vanhojentanssit ovat varsin mieluisa kokemus opiskelijoille. Vastanneista tanssijoista 96% koki kurssin olleen parempi, kuin he olivat odottaneet.


Kurssin suosio näkyi myös osallistujamäärässä: tänä vuonna tanssijoita oli yhteensä 82, joista suurin osa on toisen vuoden opiskelijoita. Palautteessaan opiskelijat kehuivat kurssia koko lukioajan parhaimmaksi kokemukseksi.

- Kurssi osoittautui koko lukioajan parhaaksi. Uusia tansseja oppi helposti ja aina oli todella hauskaa, eräs opiskelija perustelee.

Opiskelijoiden oma yhteinen tanssi huipentui näyttävään heittoon. (Kuva: Sonja Sinisalo)

Kyse ei ole vain yhdestä päivästä tai kurssista, sillä tanssit ovat olleet yksi kuumimmista puheenaiheista koko toisen vuosikurssin ajan. Osa opiskelijoista oli aloittanut valmistautumisen jo ensimmäisenä lukiovuonna varaamalla itselleen mieluisan tanssiparin.

Tyytyväisyydestä kertoo myös se, että vain alle neljännes kyselyyn vastannut tanssija olisi uudistanut vanhojentanssikurssia. Suurin osa kaivatuista uudistuksista koskee tanssipäivän järjestelyitä, kuten ruokailua, tanssipaikkaa tai kurssin sisältöä. Moni opiskelija kommentoi toivoneensa useampia eri tansseja.

Kyselyyn vastanneista kakkosista 12 ei osallistunut kurssille. Syiksi osallistumattomuuteen olivat mm. tapahtuman korkeat kustannukset, ajanpuute ja parin löytäminen.


Artikkelin on kirjoittanut Daniel Lee