Ydinvoiman puolesta

Moni liittää ydinvoimaan helposti vain negatiivisia asioita. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuudet sekä radioaktiivinen jäte, jonka loppusijoitukseen liittyy ongelmia. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi ydinvoiman etuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mitä lukiolaisen kannattaa tietää ydinvoiman hyvistä puolista? 

kuva: Pixabay


1. Uraani on korvattavissa

Tänä päivänä tunnettujen uraanivarojen on arvioitu kestävän vielä 85 vuoden ajan, lisävarat mukaan lukien jopa 160 000 vuotta. Energiaa on ydinvoimalla mahdollista tuottaa myös toriumista. Torium on alkuaine, jota esiintyy esimerkiksi Intiassa, Norjassa sekä Pohjois-Amerikassa. Kyseistä mineraalia on helposti saatavilla ja sen louhinnasta syntyy vähemmän jätettä kuin uraanikaivoksessa. Vaikka toriumin valjastaminen polttoaineeksi vaatii vielä suuria investointeja, sitä voidaan jo käyttää uraanin ohella ydinvoimaloissa.


2. Ydinvoiman tuottamista varten ei aina tarvita kaivostoimintaa

Tiesitkö, että esimerkiksi ydinsähköä on mahdollista tuottaa ilman kaivostoimintaa? Tämä tapahtuu ydinaseriisunnasta saatavan polttoaineen sekä ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn avulla.


3. Pieni ympäristöjalanjälki

Suuri määrä energiaa voidaan tuottaa ydinvoiman avulla suhteellisen pienellä alueella. Paljon enemmän tilaa vievät muun muassa tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntävät energiantuotantolaitokset.


4. Monia käyttökohteita

Ydinvoimaa voidaan käyttää myös muualla kuin vain sähköntuotannossa. Esimerkiksi Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa on käytetty ydinvoimapohjaista lämmitystä. Lisäksi ydinvoimaa on jo hyödynnetty laivoissa. Myös sähkö- ja vetyautoja on kaavailtu ydinkäyttöisiksi.


5. Vain vähän kasvihuonepäästöjä

Koska ydinvoimaloiden “polttoaine” eli uraani ei pala, ei tule syntyneeksi palamiskaasuja. Näistä palamistuotteista erityisesti kasvihuonekaasu hiilidioksidilla on merkittävä osuus ilmastonmuutoksen vahvistumisessa. Tämän vuoksi uraani polttoaineena on parempi vaihtoehto kuin kasvihuonepäästöjä synnyttävät fossiiliset polttoaineet.


6. Alhainen hinta

Ydinvoima on kilpailukykyinen vaihtoehto uusiutuville energialähteille ja fossiilisille polttoaineille, vaikka ydinvoimalan rakentaminen onkin hyvin kallista. Uranium on kuitenkin halpaa. Tämän vuoksi ydinvoimalat tuottavatkin halpaa sähköä. Loppujen lopuksi juuri matalat käyttökustannukset merkitsevät enemmän kuin ydinvoimalan rakentamiskulut.


7. Korkea energiatiheys

Ydinvoimala tuottaa kymmenen miljoonaa kertaa suuremman määrän energiaa verrattuna fossiilisten polttoaineiden polttamiseen. Ydinreaktorissa tapahtuvaa reaktiota kutsutaan fissioksi. Myös energian tuottamiseen tarvittavan “polttoaineen” määrä on pienempi verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Näin ollen ydinvoimalat tuottavat samaan aikaan vähemmän jätettä.


8. Turvallinen vaihtoehto

Vaikka ydinvoimaonnettomuuksien takia ei uskoisi, tänä päivänä ydinvoiman käyttö on turvallista. Tämä voidaan perustella huomioimalla koko elinkaari sekä mahdollisten onnettomuuksien esiintymistodennäköisyys ja koko polttoaineketju. Ydinvoiman tuottaminen onkin aiheuttanut historiansa aikana vähemmän kuolemia kuin esimerkiksi hiilen polttaminen.


Vasaran toimitus


Lähteet

Fennovoima. “Ydinvoiman hyödyt.” Luettavissa: https://www.fennovoima.fi/ydinvoima/ydinvoiman-hyodyt. Luettu 1.8.2019.

Leino, Raili. 2008. “Uraani riittää jopa 160 000 vuotta.” Luettavissa: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/uraani-riittaa-jopa-160-000-vuotta/7f878095-1716-3fda-bf1e-8a97a7e3f0a2. Luettu 1.8.2019.

Vattenfall. “Ydinvoiman plussat ja miinukset.” Luettavissa: https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/ydinvoima/. Luettu: 1.8.2019.