Parjattu tiimijakso sai uuden mahdollisuuden

Vammalan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettiin tiimijaksoksi kutsuttu opiskelujakso syyslukukauden alussa 2019. Tiimijakson tarkoituksena on parantaa ryhmätyö- ja opiskelutaitoja. Lisäksi tuoreille lukiolaisille avautuu mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin. Vuoden 2019 tiimijakso on jo toinen Vammalan lukiossa järjestetty tiimijakso. Edellisen kerran tiimijakso järjestettiin vuoden 2017 syksyllä. Tiimijakso koki muutoksia, joita pidettiin hyödyllisinä.

Tiimijakso eroaa tavallisesta lukiojaksosta siten, että opettajajohtoisen opetuksen sijaan opiskelijat oppivat kurssien sisällöt tiimiprojekteja tehden. Projektit, eli niin sanotut viikkotehtävät, ovat oppiainerajat ylittäviä. Viikkotehtävät siis yhdistelevät useiden eri kurssien sisältöjä. Tämän vuoden tiimijaksoon valittuja oppiaineita olivat matematiikka, uskonto, englanti, tietotekniikka, äidinkieli ja terveystieto.Ensimmäisen tiimijakson perintö

Ensimäinen tiimijakso loi opiskelijoissa ristiriitaisia tunteita ja mielipiteitä. Vasaran haastattelemat abiturientit Vilma Pylkkänen, Camilla Malmi ja Henrika Malmi kertovat yleisen suhtautumisen tiimijaksoa kohtaan olleen negatiivinen.

"Ensimmäisenä mieleen tulee semmonen 'täyttä tuskaa'. Se on ensimmäinen [asia, joka tulee mieleen], mutta en sanoisi, että se on oikea mielipide. Kaikki vaan oli sitä mieltä, ja se on istutettu tonne takaraivoon", Henrika Malmi nauraa.

Haastatellut abiturientit muun muassa kritisoivat tiimijakson sekavuutta: välillä oli vaikeaa tietää, mitä pitää tehdä. Lisäksi kritiikkiä sai viikkotehtävien ja muiden suoritusten epäselvä arvionti sekä liiallinen rentous.

Nyt kun ensimmäisestä tiimijaksosta on kulunut jo pari vuotta aikaa, abiturientit löytävät tiimijaksosta hyviäkin puolia. "Tiimijakso oli kiva, siinä ystävysty muihin. Siinä tuli ryhmähenki. Nyt tietää, että kyllä mä osaan toimia ryhmässä", Vilma Pylkkänen pohtii. Abiturientit kertovat myös, että tiimijakso toi esiintymiskokemusta.

Ensimmäisen tiimijaksokokeilun läpikäyneiden opiskelijoiden kokemukset vaikuttivat siihen, millä mielin uutta tiimijaksoa odotettiin. "Nykyisien abien kertomana oli muodostunut sellainen kuva, että se on ihan hirveetä. Tosi sekavaa ja mennään toisten siivellä", Vasaran haastattelema ensimmäisen vuoden opiskelija Helga Rantanen kertoo.

"Mulla oli taas sellanen positiivinen, että jes tiimijakso, siinä tutustuu paljon uusiin ihmisiin. Mä olin just kuullut positiivista palautetta abeilta", Vammalan lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Ella Myllymaa kuvailee.


Opettaja Leena Sherazerin ei tarvitse käyttää liitutaulua, kun opiskelijat opiskelevat tiimeissä.  Kuva: Minna Koskinen


Muutoksia kaivattiin 

Opettajilta ja opiskelijoilta tulleen palautteen vuoksi tämän vuoden tiimijakso koki muutamia uudistuksia. Olennaisin muutos tiimijaksojen välillä on niiden rakenne: uudessa tiimijaksossa tiimityöskentelyä oli vain kolme viikkoa. Tiimityöskentelyn lisäksi oli kolme viikkoa tavallista opettajajohtoista opetusta ja koeviikko. Sen sijaan vuoden 2017 tiimijakson kaikki seitsemän viikkoa oli tiimityöskentelyä.

"Vapaamatkustajat saivat melkein saman arvosanan kuin ne opiskelijat, jotka tekivät hulluna töitä."

Vammalan lukion uskonnon ja psykologian lehtori Leena Sherazer on osallistunut molempiin koulunssa järjestettyihin tiimijaksoihin. Hänen mukaansa halu uudenlaiseen rakenteeseen tuli opettajilta, jotka halusivat paneutua paremmin opetettavaan asiaan. Seitsemän viikon tiimityöskentely myös koettiin pitkänä ja raskaana.

Toinen syy tiimityöskentelyn vähentämiselle oli opiskelijoiden arvioiminen. "Luulen, että jotkut kokivat vähän epäoikeudenmukaiseksi [vuoden 2017 tiimijaksossa] sen,  että vapaamatkustajat saivat melkein saman arvosanan kuin ne opiskelijat, jotka tekivät hulluna töitä. Nyt tuli koeviikko, joka vähän erotteli", Sherazer kertoo.

Vapaamatkutus tulee esiin myös opiskelijoiden kommenteissa: "Kun koko jakso tehtiin projektejahommia, niin siinä helposti pääsi siivellä. Ei tarvinnut opiskella, ei ollut koeviikkoa eikä katsottu osaamista. En lukenut mantsan kirjaa ollenkaan, kun ei tarvinnut lukea kuin se yksi kappale projektia varten. Helposti pääsi kursseista läpi, vaikka ei se nyt huono juttu ole", tiimijaksoa vuonna 2017 kokeillut Henrika Malmi muistelee.

Tiimijaksot erosivat toisistaan muillakin tavoin: Tiimijaksoissa oli mukana eri opettajakokoonpanot ja eri oppiaineet. Lisäksi tiimijaksot järjestettiin eri aikaan lukukaudesta. Näiden muutoksien taustalla olivat lähinnä käytännön syyt.Muutokset saivat lämpimän vastaanoton 

Sherazer pitää muutoksia onnistuneina: "Jos tulevaisuudessa järjestetään tiimijakso, niin ehdottomasti suosittelen tätä 3+3-systeemiä."

Uudenlainen tiimijakson ansiosta opiskelijat tutustuivat muihin opiskelijoiden paremmin kuin edellisessä tiimijaksossa, sillä opetusryhmät vaihtuivat opettajajohtoisen opetuksen ja tiimijakson mukaan. Myös opettajat oppivat tuntemaan koulun uudet tulokkaat. Sherazer, joka toimii myös ryhmän 1D ryhmänohjaajana, kertoo pystyneensä tutustumaan omaan ohjausryhmäänsä paremmin.

Uusi tiimijakso ei kuitenkaan ollut opettajan mielestä täydellinen. Sherazer esimerkiksi kertoo, että tiimijaksoa ja viikkotehtäviä olisi voinut valmistella pidempään.

Myös opiskelijoilta tuli parempaa palautetta verattuna edelliseen tiimijaksoon: Helga Rantanen, jolla oli kielteinen mielikuva tiimijaksosta, kertoo yllättyneensä positiivisesti. Ella Myllymaa, jolla oli positiiviset odotukset, hehkuttaa tiimijaksoa ja sanoo odotuksiensa ylittyneen.

Opiskelijat kertovat saaneensa uusia kavereita ja oppineensa ryhmätyötaitoja. "Opin kuuntelemaan muiden mietteitä. Niissä [tiimeissä] pystyi muokkaamaan parempia ideoita. Meillä yläasteella tosi paljon oli ongelmana se, että ei osattu oikein muokata parempaa ideaa kaikkien yhteisistä ideoista", Rantanen kertoo.

"Mä uskon, että tää auttaa siihen, että lukiossa on jatkossa on helpompi pyytää muilta apua ja jatkossa tuntee muita ihmisiä paremmin", Myllymaa miettii.

Osasyynä parempaan palautteeseen opettajan näkemyksen mukaan on se, että vuonna 2017 saadussa palautteessa negatiiviset kokemukset korostuivat. Hän pohtii vuonna 2017 saatua palautetta: "Niillä, joilla oli negatiivista [palautetta], olivat äänekkäitä. Tavallaan koin, että oli sellainen kulttuuri, että jos tykkäsikin tiimijaksosta, sitä ei saanut sanoa ääneen."

Palautteen joukkoon toki mahtui myös soraääniä. Sherazerin mukaan mielipide tiimijaksosta korreloi tiimin toimivuuden kanssa: jos tiimin jäsenien kemiat eivät kohdanneet, ei erilainen opintojakso ollut niin mieluinen.


Tiimijakson aikana yhteen hiileen puhaltamista harjoiteltiin myös ulkoilmassa. Kuva: Minna Koskinen


Tiimijakson tulevaisuus on vielä epävarma

Tiimijakson tulevaisuudesta ei ole vielä varmaa tietoa. Leena Sherazer arvelee, että se riippuu lähinnä Vammalan lukion opettajien halukkuudesta järjestää uusi tiimijakso. Hyvän palautteen ansiosta tulevan tiimijakson kohtalo näyttää kuitenkin valoisalta.

Vasaran haastattelema ensimmäisen vuoden opiskelija Helga Rantanen on tiimijakson kannalla: "Ehdottomasti suosittelen, että tiimijaksoa jatkettaisiin. Ainakin minulle itselleni siitä oli tosi paljon hyötyä."

Myös abiturientit suhtautuvat myönteisesti tiimijakson järjestämiseen tulevaisuudessa. Hekin korostavat tiimijakson merkitystä kaverisuhteiden luomisessa ja ryhmäytymisessä.

"Ja sekin, että on 13 jaksoa lukion aikana, ja jos yksi on erilainen, vaikkei tykkäisikään siitä kovin paljoa, ole hirveän merkittävää", Camilla Malmi pohtii.

Abiturientit eivät osaa sanoa, onko tiimijaksosta ollut hyötä lukio-opinnoissa. Henrika Malmi arvelee, että kokemuksesta voi sen sijaan olla hyötyä tulevissa opinnoissa: "Yleensä opiskelen yksin. Jos opiskelisi ryhmässä [tiimijaksosta voisi olla hyötyä]. Mutta ehkä se on myöhemmin, kumminkin tulevaisuudessa seuraavassa oppilaitoksessa sitä [tiimityöskentelyä] on ehkä enemmän."
Tekstin on kirjoittanut Vammalan lukion kolmannen vuoden opiskelija Daniel Lee.