Kurkistus tiimijaksoon

Vammalan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla oli ensimmäisessä jaksossa kolme viikkoa kestänyt tiimijakso, jonka aikana opiskelijat työskentelivät joka viikko erilaisen projektin parissa ja oppivat ryhmätyötaitoja. Projektien tehtävänannot oli laadittu äidinkielen, englannin, uskonnon, maantieteen ja matematiikan ensimmäisten kurssien sisältöjen pohjalta. Tiimijakso oli varmasti kaikille opiskelijoille aivan uudenlainen tapa opiskella. 


Ensimmäisen viikon projekti oli tehdä englanninkielinen videoreportaasi, jonka tuli käsitellä jotakin muuttoliikkeeseen liittyvää ajankohtaista ilmiötä. Aiheen ja toteutustavan suhteen opiskelijat saivat suhteellisen vapaat kädet, joten valmiit videot olivatkin paikoin hyvin erilaisia keskenään. Opiskelijat pääsivät kehittämään englannin kielen puhetaitojaan, sillä jokaisen tiimin jäsenen tuli puhua videolla englantia. Myös matemaattiset taidot pääsivät käyttöön, kun videoon piti sisällyttää ainakin yksi matemaattinen kuvaaja, joka havainnollistaisi muuttoliiketilanteen kehitystä.


Kirkkovenesoutua. Kuva: Timo Niemimaa
Retkipäivänä samassa veneessä

Ensimmäisellä viikolla saatiin myös pieni irtiotto koulutyöstä, kun lähdettiin viettämään retkipäivää Tervahoviin. Päivän aikana opiskelijat pääsivät tutustumaan paremmin oman tiiminsä jäseniin ja tiivistämään ryhmähenkeään erilaisten, osin kilpailullisten aktiviteettien kautta. Aktiviteettipisteitä oli kaikkiaan viisi. Opiskelijat pääsivät niin melomaan tai soutamaan kirkkovenettä, rakentamaan majaa, syventymään videoreportaasin aiheeseen draamaharjoitusten avulla, kilpailemaan sanapelissä kuin nauttimaan pakistanilaisesta teehetkestäkin.Toisella viikolla uppouduttiin uskontojen maailmaan, kun tehtäväksi saatiin perehtyä johonkin juutalaisuuden tai islamin juhlapyhään. Juhlia olivat islamin Eid ul Fitr sekä juutalaisuuden hääjuhla, Pesah tai Hanukka. Juhlaa ei saanut itse valita, vaan ne arvottiin kullekin tiimille. Juhlaan liittyen tuli tehdä kaikkiaan neljä tehtävää: laatia internetsivusto, jossa olisi tietoa juhlasta, käsikirjoittaa ja näytellä näytelmä, jossa kuvitteellinen perhe viettäisi juhlaa, kirjoittaa näytelmän hahmojen suilla englanninkielinen blogiteksti, jossa kerrottaisiin juhlasta, sekä suorittaa tavoitteellinen ryhmäkeskustelu liittyen juhlaan ja uskontokuntaan, jossa juhlaa vietetään. Tehtävät antoivat mahdollisuuden käyttää paljon omaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Monet tiimit valmistivat juhlassa syötäviä perinneruokia ja askartelivat rekvisiittaa näytelmäänsä. 

 

 

Juutalaisten häiden seremonia


Kolmannen viikon tehtävä oli monien opiskelijoiden mielestä kaikkein haastavin. Tehtävänä oli valita kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja kaksi alhaisen kehitystason valtiota, joista toisen täytyi olla Uganda, sillä opiskelijakunnan kummilapsi on ugandalainen. Sitten tuli laatia StoryMap-ohjelmalla teksti, jossa käsiteltiin, miten nuo kolme tavoitetta toteutuvat valituissa valtiossa. Yhtä tavoitetta tuli käsitellä englanniksi. Lisäksi piti hyödyntää geomediaa eli esimerkiksi laatia teemakarttoja käsiteltävästä aiheesta. Tavoitteiden toteutumista piti havainnollistaa myös matemaattisella kuvaajalla. Tehtävään loi oman haasteensa ennestään tuntemattoman StoryMap-ohjelman käytön opettelu.

 

StoryMap-esityksen alkukuva


Vasaran toimitus

Kuvat: Minna Koskinen ja Timo Niemimaa