Meemejä, puunistutusta ja terveisiä maailmalta - Vammalan lukiossa vietettiin ilmastonmuutosaiheista teemaviikkoa

Vammalan lukiossa vietettiin ilmiö- ja alumniviikkoa 25.-29.4.2022. Ideana oli perehtyä ilmastonmuutokseen ja tarkastella sitä ilmiönä monesta näkökulmasta. Lisäksi lukion entiset opiskelijat, alumnit, osallistuivat viikkoon mm. videotervehdyksillä. Heidän kauttaan opiskelijat saivat uusia ideoita siitä, millaista elämä voisi olla lukion jälkeen. Vammalan lukion biologian ja maantieteen opettaja Timo Niemimaa kertoo, että idea viikosta sai alkunsa muutaman lukion yhteistyöprojektina. Lopulta alkuperäisideaa kuitenkin muokattiin Vammalan lukioon sopivaksi.


Viikko lähti käyntiin maanantaina alumni Mikko Pelttarin kaikille opiskelijoille pitämällä luennolla. Pelttari työskentelee tiedetoimittajana ja kirjoittaa erityisesti ilmastonmuutoksesta. Hän puhui omasta urastaan sekä yleisesti ilmastonmuutoksesta painottaen erityisesti sitä, kuinka ilmastonmuutos on laaja ilmiö, joka liittyy kaikkeen, myös yhteiskuntajärjestelmiin, kulttuuriin ja taiteeseen. 

Useat muutkin alumnit ottivat osaa viikkoon videotervehdysten muodossa. Muun muassa Sanni Kero lähetti tervehdyksensä Ruotsista, jossa opiskelee kuvataideopettajaksi. Hän kertoi, kuinka aikoo ottaa kestävän kehityksen huomioon tulevassa työssään, ja Miika Johansson kertoi työstään St1:n biopolttoainetta valmistavan yksikön johtajana. 


Tämän lisäksi viikkoon kuuluivat työpajat, joista kukin liittyi ilmastonmuutokseen jostakin tietystä näkökulmasta. Muun muassa ilmastoahdistuspajassa keskusteltiin ja käsiteltiin ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita ja istutettiin neljä puuta koulun pihalle. Pajaan osallistuneiden opiskelijoiden mielestä on tärkeää puhua ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista. Meemipajassa ideoitiin ilmastonmuutosaiheisia meemejä. Pajan vetäjä, kuvataiteen opettaja Sonja Sinisalo uskoo taiteella olevan merkitystä ympäristökysymyksen ratkaisemisessa, sillä se voi auttaa herättämään ihmisten kiinnostuksen, ja erityisesti meemit voivat levitä laajalle netissä. Historiapajassa tutustuttiin ilmastonmuutoksen sekä yleisesti ilmaston historiaan ja sen vaikutuksiin ihmisiin ja yhteiskuntiin. Osallistujien mukaan historia valottaa ilmastonmuutosta erityisesti poliittisesta näkökulmasta sekä auttaa ymmärtämään siihen johtaneita kehityskulkulkuja.Myös Lempäälän lukion Ilmastosankarit-opiskelija-aktiiviryhmä tuli pitämään pajaa. He esittelivät toimintaansa ja innostivat Vammalan lukiolaisia liittymään mukaan. He kertoivat järjestävänsä erilaisia tempauksia sekä tekevänsä kouluvierailuja.

Teksti ja kuvat: Aada Kouvo