Tunnetaidot osana elämää


Tunnetaidot saattavat tuntua joltakin maagiselta, psykologiselta jutustelulta sekä vaikealta asialta käsittää konkreettisesti. Sitä ne eivät kuitenkaan tänä päivänä enää ole. Tunteista puhuminen on hyvä muutos yhteiskunnassamme, sillä kun tunnetaidot ovat osana meidän tavallista arkea,, ne tuovat armollisuutta mukanaaan. Tunteista puhuminen on välttämätön osa meidän arkeamme nyt ja tulevaisuudessa, sillä tunnetaidoilla avaamme ovia kohti ihmistä ihmisenä ja ymmärrämme itseämme ja toisiamme paremmin. 

Omasta kokemuksestani tiedän, että tunteiden väheksyminen vahingoittaa syvästi omaa minäkäsitystä ja itsetuntoa. 16-vuotiaan uskalsin itse ensimmäistä kertaa avata omille tunteille mahdollisuuden ja avata oven kaikelle sille hyvälle, mitä tunteista puhuminen voi saada aikaan: kuulluksi tulemista, apua, ymmärrystä omasta käyttäytymisestä ja pahasta olosta. Tietoisuus omista tunteista parantaa myös tietoisuutta omasta sisimmäisestä. Oman itsensä ymmärtäminen auttaa myös jatkossa ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä aivan valtavasti.

Jos tunnetaidot  ovat vieraita, ihminen sinnittelee helposti päivästä toiseen useiden vuosien ajan sulkeutuneena omaan kuoreensa. Illan pimeyden saavuttua ja muiden katseiden poistuttua epätoivo, itku ja oma ahdistus valtaavat, sillä tunteita ei osaa sanoittaa. Tunteista puhumattomuus aiheuttaa väkisinkin henkistä ja valtavan syvää yksinäisyyttä ja tätä mukaan myös mielenterveyden ongelmia. Tunteista puhumattomuus ja usein vääjäämätön usein vääjäämätön seurausketju kohti mielenterveyden menettämistä olisi kuitenkin katkaistavissa varsin helposti –. pPuhumalla ja opettelemalla tunteita sekä niihin liittyviä taitoja.

Elämme epävakaata aikaa pelon ja epätietoisuuden suhteen: Ukrainan sota ja ilmastonmuutos ovat järkyttäneet turvallisuuden tunnettamme. Tunnetaidoillla voimme kuitenkin hillitä myös pelon, ahdistuksen ja epätietoisuuden tunnetta niin suurten kuin pienempienkin asioiden kohdalla. Jo pienille lapsille kerrotaan useasti pelosta ja siihen liittyvistä ikävistä tuntemuksista. Tämänlainen tunteista avoimesti ja luontevasti puhuminen auttaa matkalla kohti tunteiden perustyökalustoa osana arkeamme. Kun osaa nimetä olon, ajatukset ja tuntemukset joksikin sanaksi ja määritelmäksi eli tunteeksi, niin se tuo valtavasti lohtua ja turvaa meille ihmisille, mikä luo pohjaa kaiken muun elämän rakentamiselle. Tunteista puhuminen auttaa myös samalla hillitsemään käytöstä ja auttaa asettamaan tunteet sekä ajatukset oikeisiin mittakaavoihin. Vihan tunnetta ei voi osoittaa nyrkkejä heiluttelemalla tai pelkoa osoittaa alistumalla kaikkien muiden tahtoon. Tämän oivaltaminen on tärkeää kehittyvässä ja muuttuvassa maailmassamme.  

Lopulta tunnetaidot ovat aivan tavallisia arjen taitoja muiden joukossa. Taitoja voi opetella, eikä siis tarvitse osata heti vaan voi erehtyä ja harjoitella. Tärkeintä olla tietoisia tunteista ja niiden mahdollisuudesta.

Kirjoittaja on lukiolainen, joka arvostaa tunnetaitoja ja haluaisi niistä tulevan jokaisen ihmisen perustyökalustoa. 

Kolumni on kirjoitettu äidinkielen Luovan kirjoittamisen kurssilla.